Krioterapia

ZIMNO LECZY I SPOWALNIA

PROCESY STARZENIA !!!

Krioterapia ogólnoustrojowa
– „krakowska” komora niskotemperaturowa KKN-2000

W 1978 r. w Japonii powstała pierwsza w świecie komora niskotemperaturowa, którą zastosowano do leczenia chorych z reumatoidalnym zapaleniem stawów. Koncepcja krioterapii ogólnoustrojowej przewędrowała następnie do Niemiec.Pierwszy polski prototyp komory kriogennej powstał w roku 1989 w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu`. Model ten zwany także „wrocławską” komorą niskotemperaturową służy chorym w Radzyniu a ostatnio w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Spale.
8 listopada 2ooo r. otwarto „krakowską” komorę niskotemperaturową. Komora powstała przy współpracy konstruktorów z firmy JUKA oraz naukowców Zakładu Doświadczalnego Aparatury Naukowej i Automatyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.W chwili obecnej na terenie Polski jest to piąty ośrodek specjalistyczny zajmujący się krioterapią ogólnoustrojową, a pierwszy w Polsce południowej.